ֿתנאי השימוש באתר :

אתר  chilax משמש לרכישת תוכניות להורדת לחץ, הגברת הביטחון העצמי, מדיטציות, דמיון מודרך, תוכנים חיוביים, תוכניות קואצינג מול אירגונים ואנשים פרטיים. בין לקוחותינו , מרפאות בתי מלון, חברות ולקוחות פרטיים רבים שרוצים לשדרג את איכות חייהם.

האתר הינו בבעלות עירית וולד chilaxי.

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה.

מחירי המוצרים כוללים מע"מ כדין.

מוצרים:

הנהלת האתר תדאג לאיכות גבוהה של  כל מוצר הנרכש באתר, כפי הוסברה בעת הרכישה, תוך התנאים המופיעים בדף התוכנית.

הנהלת האתר אינה אחראית לתגובות המשתמש בתוכנית הנובעים מסיבות שאינה בשליטתה. במידה והתוכנית עושה ללקוח תגובה הפוכה כלומר , הגברת תחושות קשות בגוף יש להפסיקה באופן מיידי וכספכם יוחזר חזרה. 

במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, הנהלת האתר תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

במידה ויש רכישה פיזית,רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר משתי אפשרויות לאיסוף עצמי.

בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר.

תנאי המשלוח(אם ישנו):

המוצרים יישלחו בדואר רשום של דואר ישראל *בהתאם לכללי השילוח של דואר ישראל.

המשלוח יתבצע תוך 14 ימי עסקים. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

בעת המשלוח אנו עושים את מירב המאמצים לשלוח את המוצרים ארוזים היטב. במידה ויגרם נזק למוצר במהלך המשלוח נעשה את מירב המאמצים למזער את הנזק.

יש למלא את הכתובת המדויקת למשלוח בעת הרכישה.

במקרה של כתובת שגויה או כאשר הלקוח לא אוסף את המשלוח מהדואר, עלות טיפול ושליחה חוזרת תהה על חשבון הלקוח.

 

פרטיות:

"chilax" מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת הרכישה.

אנו מתחייבים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותינו לצד שלישי.

האתר מאובטח ברמה גבוהה, ולכן עומד בדרישות האבטחה המחמירות של חברות האשראי ושרתי האתר עושים שימוש בפרוטוקול SSL.

הסליקה מתבצעת ע"י חברת "invoice4u״ וחברת ״משולם" ופרטי האשראי אינם נשמרים במערכת האתר.

אחריות:

אנו מציעים אחריות מלאה על כל מוצר שיצא מאיתנו פגום.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

תתאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצר, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

ובתנאי שהמוצר נרכש דרך האתר תוך 3 ימים מיום קנייתו, בהתאם לתנאים הבאים:

על הלקוח ליצור קשר בדוא"ל או טלפונית ולהודיע על רצונו בביטול העסקה.info@chilax.club

הסכום ששולם יוחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש ברכישה.

הסכום שיוחזר יהיה מחיר המוצר בניכוי דמי משלוח.

קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני, הנם רכושה של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, הגרפיקה, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לתקנון ומסכים לתנאיו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.

השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים שלעיל, ועצם הרכישה מהווה אישור והסכמה מלאה לתקנון האתר.