מחירון • אפליקציה
 • אפליקציה+סדנה פעם בחודש
 • אפליקציה+סדנה לצוות+ליווי מנהלים

basic

2200-3200 לחודש
 •  
 •  
 •  

premium

4850 לחודש
 •  
 •  
 •  
פופולרי

premium+

5820 לחודש
 •  
 •  
 •  

basic

1980 לחודש
 • מדיטציות

premium

3024 לחודש
 • מדיטציות
 • סדנה פעם בחודש
פופולרי

premium+

5820 לחודש
 • מדיטציות
 • סדנה פעם בחודש
 • ליווי מנהלים